Bewonersgroep Arnemuiden

De Bewonersgroep Arnemuiden (BGA) is een vertegenwoordiging van inwoners van Arnemuiden, Kleverskerke en de Buitengebieden. De BGA vindt het belangrijk dat inwoners invloed kunnen uitoefenen op wat er in hun woonomgeving gebeurt. Zij probeert de leefbaarheid in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren; hierbij wordt gedacht aan o.a. woon- en leefomgeving, werk en inkomen, milieu, onderwijs, gezondheid, maatschappelijke en sociale voorzieningen.

De BGA streeft ernaar om haar ledenbestand zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de inwoners en respecteert een ieders politieke en religieuze opvattingen of standpunten voor zover deze binnen wettige kaders vallen. De BGA zelf bedrijft geen politiek en neemt geen religieuze standpunten in.

De BGA bestaat uit minimaal zes en maximaal twaalf leden.
De huidige leden zijn:
Kees Asscheman (voorzitter)
Georg Fongers
Els Goudt-Schets
Ko op ’t Hof
Liesbeth Marteijn-de Ridder
Bart de Ruiter (penningmeester)
Leo Slager (secretaris)

De wijkwethouder is mr. H.M. Bergmann en de wijkmanager is Klara Venema

No Comments Yet.

Leave a comment